gads
  • Máy hàn Technomig 225 Pulse 230V+ ACC
  • image1

Máy hàn Technomig 225 Pulse 230V+ ACC

Giá : Liên hệ

Mã Sản Phẩm : Pulse 230V+ ACC

Điện áp 230 V
Dải dòng hàn 5 ÷ 200 A

Số lượng sản phẩm:

Điện áp 230 V
Dải dòng hàn 5 ÷ 200 A
Chu kỳ hàn tại (40 ° C) 200@35% A
Chu kỳ hàn tại (40 ° C) 140@60% A
Điện áp không tải 65 V
Công suất 4-6 kW
Hiệu suất 0,85 
cos φ 0,7 
Đường kính dây hàn thép 0.6-1 mm
Đường kính dây hàn INOX 0.8-1 mm
Đường kính dây hàn nhôm 0.8-1 mm
Đường kính dây hàn lỏi thuốc 0.8-1.2 mm
Đường kính dây hàn đồng 0.8 mm
Đường kính que hàn 1.6-4 mm
Cấp bải vệ IP23 
Kích thước 505x250x430 mm
Khối lượng 26 kg
Điện áp 230 V
Dải dòng hàn 5 ÷ 200 A
Chu kỳ hàn tại (40 ° C) 200@35% A
Chu kỳ hàn tại (40 ° C) 140@60% A
Điện áp không tải 65 V
Công suất 4-6 kW
Hiệu suất 0,85 
cos φ 0,7 
Đường kính dây hàn thép 0.6-1 mm
Đường kính dây hàn INOX 0.8-1 mm
Đường kính dây hàn nhôm 0.8-1 mm
Đường kính dây hàn lỏi thuốc 0.8-1.2 mm
Đường kính dây hàn đồng 0.8 mm
Đường kính que hàn 1.6-4 mm
Cấp bải vệ IP23 
Kích thước 505x250x430 mm
Khối lượng 26 kg