gads

Máy đột dập

Máy hàn bu lông CD Stud Welder Nice-1000S

Máy hàn bu lông CD Stud Welder Nice-1000S

Đường kính bulong tối đa 8mm.

Chi tiết

Máy hàn que Linear 400HD

Máy hàn que Linear 400HD

​MAINS FREQUENCY:         50 - 60 Hz

Chi tiết

Máy hàn technology 228CE/GE 230V

Máy hàn technology 228CE/GE 230V

Nguồn điện sử dụng 230 V  (điện áp1 pha) 50/60 Hz 

Chi tiết

Máy hàn technica 144 230V AXC

Máy hàn technica 144 230V AXC

Nguồn điện sử dụng 230 V 1 pha/ 50/60 Hz

Chi tiết

Máy hàn Motoinveter 264D CE

Máy hàn Motoinveter 264D CE

Dòng hàn 5-230 A
Chu kỳ tại 40oC 200A@30%
Chu kỳ tại 40oC 130A@60%

Chi tiết

Máy hàn hồ quang Eurarc 520 230-400V ACX

Máy hàn hồ quang Eurarc 520 230-400V ACX

Nguồn điện sử dụng    230-400 V 1 pha/50/60 Hz 

Chi tiết

Máy hàn Digital MIG 330,230-400v-820030

Máy hàn Digital MIG 330,230-400v-820030

Điện áp 230/400 V, 3 pha
Dải dòng hàn 40-320 A

Chi tiết