gads
  • Máy hàn hồ quang Gouging 1200 Dragon
  • image1

Máy hàn hồ quang Gouging 1200 Dragon

Giá : Liên hệ

Mã Sản Phẩm : 1200 Dragon

​Nguồn hàn : 1x1000
Tốc độ hàn : 0.35 m/phút

Số lượng sản phẩm:

Nguồn hàn : 1x1000
Tốc độ hàn : 0.35 m/phút
Tốc độ không tải : 3.5 m/phút
Chiều dầy cánh dầm:  6-40 mm
Chiều rộng cánh dầm:  200-800 mm
Chiều dầy bụng dầm:  6-32 mm
Chiều cao bụng dầm:  200-2000 mm
Đường kính dây hàn:  3.2-6 mm
Nguồn hàn : 1x1000
Tốc độ hàn : 0.35 m/phút
Tốc độ không tải : 3.5 m/phút
Chiều dầy cánh dầm:  6-40 mm
Chiều rộng cánh dầm:  200-800 mm
Chiều dầy bụng dầm:  6-32 mm
Chiều cao bụng dầm:  200-2000 mm
Đường kính dây hàn:  3.2-6 mm